Przedszkole Trzebownisko

 • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 250 zł
 • Czesne miesięczne - 280 zł
 • Opłata za wyżywienie - 10zł dziennie

Zajęcia dodatkowe:

 • Język angielski (miesięcznie) - 35 zł
 • Tańce (miesięcznie) - 25 zł
 • Zajęcia plastyczne (miesięcznie) - 15 zł
 • Zajęcia gimnastyczne (miesięcznie) - 15 zł

Żłobek Trzebownisko

 • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 250 zł
 • Czesne miesięczne (dla mieszkańców gminy Trzebownisko) - 280 zł
 • Czesne miesięczne (dla osób zamieszkałych poza gmina Trzebownisko) - 800 zł
 • Opłata za wyżywienie - 10zł dziennie

Żłobek Rzeszów

 • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 250 zł
 • Czesne miesięczne - 800 zł
 • Opłata za wyżywienie - 10zł dziennie

Płatności

Płatności za czesne prosimy wpłacać przelewem lub gotówką do piątego dnia każdego miesiąca.

Przy płatności wpisowego prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego PESEL.

Numer konta Przedszkola Piccolo:
34 1140 2017 0000 4702 0728 0516