Pokaż zdjęcie: Logo Programu "Maluch+"

UWAGA!

Dzięki programowi MALUCH+ w tym roku obniżamy dodatkowo czesne w naszych Żłobkach o 135 PLN !!!

 

 

Celem zapisu należy uzyskać informacje o wolnych miejscach wypełniając formularz.

Podanie danych jest dobrowolne. Deklarujemy, iż dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Jednocześnie informujemy o prawie wglądu do swoich danych, aktualizowania oraz usuwania ich (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Po potwierdzeniu możliwości zapisu dziecka w dogodnym dla Państwa terminie prosimy wypełnić poniższy załącznik (karta zapisu), dopiero później uiścić opłatę wpisową (250 zł) na konto:

Przedszkole i Żłobek PICCOLO
34 1140 2017 0000 4702 0728 0516

Przy płatności wpisowego prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego PESEL. Zapis jest ważny dopiero po uzyskaniu potwierdzenia z Placówki.